POLITYKA PRYWATNOŚCI /RODO

TREŚĆ POLITYKI PRYWATNOŚCI / RODO

W niniejszym dokumencie wyjaśniamy obowiązujące w Net-Profit Warzywa i Owoce Sp. z o.o. zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie Klient może nam udostępnić podczas korzystania z tej strony. Naszym celem jest ochrona danych osobowych użytkowników naszego serwisu.

DANE OSOBOWE
Net-Profit Warzywa i Owoce Sp. z o.o. informuje, że nie sprzedaje zebranych danych osobowych żadnej organizacji zewnętrznej.

W trakcie korzystania z serwisu http://netprofit.com.pl w celu dostępu do wszystkich funkcjonalności, użytkownik może być proszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub w inny sposób. Podstawowe dane, które użytkownik może nam przekazać to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, dane identyfikujące firmę.
Wszystkie zebrane dane osobowe gromadzone są i przetwarzane z zachowaniem środków bezpieczeństwa odpowiadających wymogom stawianym przez obowiązujące prawo. Podane nam dane są przetwarzane tylko dla potrzeb Net-Profit Warzywa i Owoce Sp. z o.o. oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz Net-Profit Warzywa i Owoce Sp. z o.o. zgodnie z odrębną umową.
Gwarantujemy wszystkim użytkownikom strony http://netprofit.com.pl, którzy przekazali nam swoje dane, prawo wglądu do nich oraz możliwości ich weryfikacji lub usunięcia (w celu całkowitego usunięcia danych udostępniamy adres: biuro@netprofit.com.pl w celu kontaktu w tej sprawie).

PLIKI COOKIES
Niektóre obszary serwisu należącego do Net-Profit Warzywa i Owoce Sp. z o.o. mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z naszego serwisu, korzystamy z plików cookies zapisywanych na komputerze użytkowników oraz zbieramy informacje o adresie IP. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Nie udostępnienie plików cookies, bądź skasowanie ich może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszego serwisu.

Net-Profit Warzywa i Owoce Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Administratorem podanych danych osobowych jest: Net-Profit Warzywa & Owoce Sp. z o.o. Tropiszów 225, 32-125 Wawrzeńczyce Dane kontaktowe do Administratora: admin@netprofit.com.pl Tropiszów 225, 32-125 Wawrzeńczyce Celem przetwarzania danych jest: Udział w obecnym procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach rekrutacji Podstawa prawna przetwarzania: Dane osobowe przetwarzane będą w celu procesu rekrutacji na podstawie Pana/ Pani zgody (art. 6 ust 1 pkt a RODO) lub obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Podanie danych jest dobrowolne lecz wymagane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji. Zebrane dane będą przechowywane do: Przez okres niezbędny dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz przez 1 rok po zakończeniu obecnego procesu rekrutacji dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji Podane przez Panią/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i odwołania zgody na przetwarzanie danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, natomiast w momencie chęci złożenia dokumentu CV, listu motywacyjnego lub podobnego dokumentu aplikacyjnego zawierającego dane osobowe należy obowiązkowo umieścić klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Net-Profit Warzywa & Owoce Sp z o.o. ” W myśl ustawy o ochronie danych osobowych nie możemy korzystać z aplikacji, które nie zawierają takiego oświadczenia. W przypadku niewyrażenia przez kandydatów zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, po zakończonym procesie rekrutacji, aplikacje kandydatów zostają usunięte. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność Należy pamiętać, aby w swoich dokumentach umieścić oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
haccp BRC Globl G.A.P
haccp BRC Globl G.A.P
haccp BRC Globl G.A.P
haccp BRC Globl G.A.P