DOTACJE„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZAJMUJĄCEGO SIĘ HURTOWYM HANDLEM WARZYWAMI I OWOCAMI DZIĘKI WPROWADZENIU INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII I PROCESÓW

mających na celu

WDROŻENIE INNOWACYJNEGO PROCESU PRZYJĘCIA WARZYW W ZAKŁADZIE POPRZEZ INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ I SPRZĘT ORAZ W INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ SŁUŻĄCĄ PRZECIWDZIAŁANIU ZMIANOM KLIMATU.

WDROŻENIE INNOWACYJNOŚCI PROCESOWEJ W ZAKŁADZIE POPRZEZ INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ I SPRZĘT DO KONFEKCJONOWANIA WARZYW I OWOCÓW PRZY PRZECIWDZIAŁANIU ZMIANOM KLIMATU. .

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.
haccp BRC Globl G.A.P
haccp BRC Globl G.A.P
haccp BRC Globl G.A.P
haccp BRC Globl G.A.P