POLITYKA PRYWATNOŚCI

TREŚĆ POLITYKI PRYWATNOŚCI

W niniejszym dokumencie wyjaśniamy obowiązujące w Net-Profit Warzywa i Owoce Sp. z o.o. zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie Klient może nam udostępnić podczas korzystania z tej strony. Naszym celem jest ochrona danych osobowych użytkowników naszego serwisu.

DANE OSOBOWE
Net-Profit Warzywa i Owoce Sp. z o.o. informuje, że nie sprzedaje zebranych danych osobowych żadnej organizacji zewnętrznej.

W trakcie korzystania z serwisu http://netprofit.com.pl w celu dostępu do wszystkich funkcjonalności, użytkownik może być proszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub w inny sposób. Podstawowe dane, które użytkownik może nam przekazać to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, dane identyfikujące firmę.
Wszystkie zebrane dane osobowe gromadzone są i przetwarzane z zachowaniem środków bezpieczeństwa odpowiadających wymogom stawianym przez obowiązujące prawo. Podane nam dane są przetwarzane tylko dla potrzeb Net-Profit Warzywa i Owoce Sp. z o.o. oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz Net-Profit Warzywa i Owoce Sp. z o.o. zgodnie z odrębną umową.
Gwarantujemy wszystkim użytkownikom strony http://netprofit.com.pl, którzy przekazali nam swoje dane, prawo wglądu do nich oraz możliwości ich weryfikacji lub usunięcia (w celu całkowitego usunięcia danych udostępniamy adres: biuro@netprofit.com.pl w celu kontaktu w tej sprawie).

PLIKI COOKIES
Niektóre obszary serwisu należącego do Net-Profit Warzywa i Owoce Sp. z o.o. mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z naszego serwisu, korzystamy z plików cookies zapisywanych na komputerze użytkowników oraz zbieramy informacje o adresie IP. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Nie udostępnienie plików cookies, bądź skasowanie ich może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszego serwisu.

Net-Profit Warzywa i Owoce Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

haccp BRC Globl G.A.P
haccp BRC Globl G.A.P
haccp BRC Globl G.A.P
haccp BRC Globl G.A.P