PRIVACY POLICY

In this document we explain the Net-Profit Warzywa i  Owoce Sp.z o.o. rules for processing any personal information that you may share with us when you use this site. Our goal is to protect the personal data of ourn website users.


PERSONAL DATA

Net-Profit Warzywa i  Owoce Sp.z o.o. informs that it does not sell the collected personal data of any external organization.

 

When using http://netprofit.com.pl to access all functionality, you may be asked to provide your personal information by filling in the contact form or otherwise. The basic data that the user can give us is: name, address, email address, telephone number, fax number, business identifier.

All collected personal data are collected and processed with security measures that meet the requirements of applicable law. The data given to us are processed only for Net-Profit Warzywa i Owoce Sp.z o.o.and entities providing services to Net-Profit Warzywa i  owoce Sp.z o.o. According to a separate agreement.

We guarantee to all users of the site http://netprofit.com.pl, who have given us their data, the right of access to them and the possibility of their verification or removal (in order to completely remove the data, we provide the address: biuro@netprofit.com.pl to contact in this case).

 

 

 COOKIE FILES

Some service areas belonging to Net-Profit Warzywa i  Owoce Sp. z o.o.  may use cookies, which are small text files sent to the user's computer identifying him or her in the manner needed to simplify or cancel the operation. For technical reasons, which greatly improves the efficiency of using our service, we use cookies stored on the user's computer and collect information about the IP address. Cookies are harmless to the computer and its data.

 

Working conditions of cookies is that they are accepted by the browser and not removing from the disk. Failure of accepting cookies or to deleting them may result in quality of using our service.

Net-Profit Warzywa i  Owoce Sp. z o.o. reserves the right to make changes to the privacy policy

 

Administratorem podanych danych osobowych jest: Net-Profit Warzywa & Owoce Sp. z o.o. Tropiszów 225, 32-125 Wawrzeńczyce Dane kontaktowe do Administratora: admin@netprofit.com.pl Tropiszów 225, 32-125 Wawrzeńczyce Celem przetwarzania danych jest: Udział w obecnym procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach rekrutacji Podstawa prawna przetwarzania: Dane osobowe przetwarzane będą w celu procesu rekrutacji na podstawie Pana/ Pani zgody (art. 6 ust 1 pkt a RODO) lub obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Podanie danych jest dobrowolne lecz wymagane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji. Zebrane dane będą przechowywane do: Przez okres niezbędny dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz przez 1 rok po zakończeniu obecnego procesu rekrutacji dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji Podane przez Panią/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i odwołania zgody na przetwarzanie danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, natomiast w momencie chęci złożenia dokumentu CV, listu motywacyjnego lub podobnego dokumentu aplikacyjnego zawierającego dane osobowe należy obowiązkowo umieścić klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Net-Profit Warzywa & Owoce Sp z o.o. ” W myśl ustawy o ochronie danych osobowych nie możemy korzystać z aplikacji, które nie zawierają takiego oświadczenia. W przypadku niewyrażenia przez kandydatów zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, po zakończonym procesie rekrutacji, aplikacje kandydatów zostają usunięte. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność Należy pamiętać, aby w swoich dokumentach umieścić oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
haccp BRC Globl G.A.P
haccp BRC Globl G.A.P
haccp BRC Globl G.A.P
haccp BRC Globl G.A.P